Číslo účtu OZ v tvare IBAN: SK2865000000000020556284