Výzva na portáli www.ludialudom.sk

                                                                       
                                                 https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5487

 

                                                 

            Číslo účtu OZ v tvare IBAN:   SK0311000000002943045246