1 august 2018
2 / 16

9. ročník Charita-tour 2018 - www.ludialudom.sk

Mojím cieľom tohto roku je pomôcť min. 20 chorým deťom. Prostredníctvom tejto výzvy by som chcel vyzbierať 10 000 eur, na zakúpenie kyslíkových koncentrátorov, ideálnych vozíkov a rehabilitačných kočíkov.

 

Charita-tour 2018 je športovo-charitatívna akcia. Hlavným programom akcie je nonstop sólo beh Bratislava- Košice. Účelom akcie, tak ako každý rok od roku 2009 je finančná zbierka na pomoc chorým deťom a sociálne slabším rodinám. Projekt každoročne podporujú súkromné spoločnosti, fyzické osoby a najvyšší vládny činitelia. 9. roč. sa uskutoční pod záštitom premiéra SR a mediálnym partnerom bude TV TA3 . Od roku 2009 do dnešného dňa sme vďaka finanč. príspevkom pomohli viac ako 400 rodinám za cca 160 000 eur. Išlo hlavne o zakúpenie zdravotníckych pomôcok, preplatenie rehabilitačných pobytov a pod. Na to, aby akcia bola úspešná je potrebné vyzbierať od sponzorov každoročne cca 20 000 - 30 000 eur.

Na FB profile charita-tour (Dušan Gaži) zverejňujeme mená všetkých darcov, výšku príspevku ako aj mená a foto obdarovaných rodín. Nieje ani ten najmenší dôvod na pochybnosti, že finanč. príspevky od darcov budú použité na iné účely.

Príbeh chorej Alexandry, ktorá trpí nevyliečiteľnou chorobou SMA-typu 1, svalová muskulárna atrofia. Rodičom sa naskytla šanca absolvovať potrebnú liečbu v zahraničí, no kedže ide o finanč. nákladnú liečbu, OZ Charita-tour sa rozhodlo, že z finanč. zbierky z tohto projektu venuje aj na pomoc pre Alexandru. 
Saškin príbeh nájdete na portáli ĽudiaĽuďom.sk tu 

https://www.ludialudom.sk/vyzvy/4896