O nás

Primárnym cieľom nášho združenia Charita tour je poskytnutie individuálnej a konkrétnej pomoci zdravotne ťažko postihnutým osobám rôznej vekovej kategórie, najmä však deťom,

  • vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne a zdravotne znevýhodneným osobám,
  • organizovanie benefičných koncertov, spoločenských, športových podujatí a rekreačných pobytov spojených z charitatívnym cieľom pomôcť konkrétnym rodinám v ťažkej životnej situácii
  • tvorba samostatných charitatívnych projektov, činností realizovaných členmi združenia, dobrovoľníkmi i v spolupráci s inými združeniami s podobným zámerom
  • organizovanie zbierok pre finančné a materiálne zabezpečenie realizovaných projektov,
  • sprostredkovanie reklamy pre sponzorov/darcov na charitatívnych akciách organizovaných našim združením,
  • uzatváranie pracovných zmlúv, zmlúv o reklame, prijímanie finančných a materiálnych darov,
  • spolupráca so súkromným a verejným sektorom, s inými združeniami a nadáciami pri organizovaní a realizovaní väčších charitatívnych akcií,
  • prevádzkovanie vlastnej internetovej stránky a konta na Facebooku

 

            Číslo účtu združenia v tvare IBAN: SK0311000000002943045246