Dennodenná "mravčia práca" s materiálnou pomocou.. 24